Laserbehandeling

Wat is een laserbehandeling? 

Eenvoudig gesteld kan men de werking van het optisch systeem van het oog vergelijken met een camera. Waar in een camera het beeld wordt scherpgesteld op de beelddrager (film, videoband of CCD) gebeurt dit in het oog op het netvlies. Het optisch systeem van het oog omvat het hoornvlies (2/3 optische sterkte) en de lens(1/3 optische sterkte), beiden verantwoordelijk voor de scherpstelling. In tegenstelling tot het hoornvlies met een vaste scherpstelling kan de lens bij jongere personen scherp stellen op wisselende afstanden. Hierdoor kunnen jongere personen zowel ver als dicht scherp stellen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar gaat dit soepel instelvermogen van de lens snel achteruit zodat men dan een aparte correctie nodig heeft om te lezen (leesbril of bi/multifocale glazen) = presbyopie. Bij een onevenwicht tussen de scherpstelling van het optische systeem en de aslengte van het oog spreekt men over een refractieafwijking van het oog.

Doel van een laseroperatie

  • Terugschenken van de vrijheid om goed te kunnen functioneren zonder optisch hulpmiddel.

  • Oplossing voor het niet verdragen van contactlenzen of bril. 

Waaruit bestaat de laserbehandeling?

Er wordt een klein flapje aan de voorkant van het oog losgemaakt ter hoogte van het hoornvlies, zodat de laserbehandeling hieronder kan gebeuren. Het effect van de laser bestaat erin dat de dikte van het hoornvlies wordt veranderd. Hoeveel weefsel er precies weggelaserd wordt, is afhankelijk van de graad van de bijziendheid, verziendheid of astigmatisme die gecorrigeerd moet worden

Laserbehandeling

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x